Invitation

Tillidsbaseret ledelse - erfaringer og værdi
 
Konference torsdag d. 24. november 2011 Kl. 9.00 – 15.00 Copenhagen Business School, Solbjerg Plads 3, lokale sp202, 2000 Frederiksberg
 
Som aldrig før taler vi om regelsanering, afbureaukratisering og mindre kontrol. Disse seriøse hensigtserklæringer peger alle på det samme: Vi har behov for at erstatte kontrol med tillid! Set i dette lys er en tillidsreform på trapperne. Men skiftet betyder ofte en orientering mod de regler, vi skal have færre af, og knap så meget fokus på hvilke ledelsesformer vi skal have mere af. De tre spørgsmål, der ligger til grund for konferencen, er derfor: Hvad vil det sige at bedrive ledelse baseret på tillid? Hvilke erfaringer er der gjort? Og hvad har gevinsterne været? Under konferencen vil oplægsholderne give svar på disse væsentlige spørgsmål. Der vil blive peget på, at tillid er en udfordrende disciplin, men også en strategisk ressource, der skaber værdi i organisationen. Det er ikke kun en ledelsesform, der appellerer i opgangstider, men en ledelsesform der tillige viser sig brugbar i krisetider.
 
Program
Konferencen vil om formiddagen præsentere tre interessante perspektiver på forholdet mellem tillid og ledelse. Alle oplæg vil tage udgangspunkt i egne udfordringer, der er håndteret ud fra en grundtanke om, at tillidsbaseret ledelse kan betale sig.
 
”De dårlige trivselsmålinger – og genopfindelsen af egen ledelse”
 v/Jens Jensen, Direktør i Arbejdstilsynet
 
”Regelforenkling – omskabelsen af en organisationskultur”
v/Anne-Birgitte Albrectsen, Centerchef for Koncern HR og Økonomi, Udenrigsministeriet, samt Nicolaj A. Hejberg Petersen, Souschef, Udenrigsministeriet
 
”Tillidsbaserede tilsyn – en fokuseret indsats”
v/Kit Claudi, Social- og arbejdsmarkedsdirektør, Hvidovre Kommune
 
Konferencen vil om eftermiddagen byde på reaktioner og kommentarer fra Niels Gotfredsen, Afdelingschef i Finansministeriet og Nanna Henning, Sekretariatschef i Rigsrevisionen.
 
Dagen afsluttes med en paneldebat.
 
Konferencier vil være Erik Højbjerg, Lektor på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi ved Copenhagen Business School.
 
Konferencen er åben, men har et begrænset antal pladser.
 
Medlemmer af Akademiet for Tillidsbaseret Ledelse kan gratis tilmelde op til 14 deltagere fra deres organisation. Hvis der tilmeldes flere end 14, er prisen herefter 1200 kr. pr person. Prisen for interesserede fra ikke-medlemsorganisationer er ligeledes 1200 kr. Konferenceafgiften inkluderer bespisning i løbet af dagen, samt et eksemplar af bogen ”9 Fortællinger om Tillidsbaseret Ledelse”.
 
Tilmelding skal ske senest 1. november, og rettes til akademiets forskningsmedarbejder, No Emil Kampmann, på nk.lpf@cbs.dk.
 
Hvis du er betalende deltager, bedes du skrive navn, organisation, samt organisationens CVR-nummer i tilmeldingen.
 
Om Akademiet
Akademiet for Tillidsbaseret Ledelse er et forum for ledere, der har interesse i tillidsbaseret ledelse og som ønsker at nyttiggøre den nyeste viden indenfor offentlig ledelse. Initiativet er blevet til ud fra et ønske om at medvirke til en forbedring af kvaliteten og effektiviteten i den offentlige opgaveløsning og en tro på, at det eksisterende kontrolregime må suppleres med andre former for ledelse. Som led i akademiets aktiviteter afholdes årligt en konference, der har til formål at udbrede kendskabet til tillidsbaseret ledelse i medlemsorganisationerne. Akademiet er sat i verden via et samarbejde mellem Nina Petersen og Karin Lomborg fra konsulentfirmaet NextPuzzle og Niels Thyge Thygesen fra Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (CBS).
 
Medlemsorganisationerne er:
Miljøministeriet, Skatteministeriet, Danmarks Radio, Økonomistyrelsen, Hvidovre Kommune, Udenrigsministeriet, Rigspolititet, Arbejdstilsynet, Klima- og Energiministeriet, Forsknings- og Innovationsstyrelsen samt Københavns Erhvervsakademi.
Akademiet for Tillidsbaseret Ledelse  | nepk@ruc.dk