Om akademiet
----
 
Akademiet for Tillidsbaseret Ledelse blev grundlagt i efteråret 2009. Ideen om oprettelse af akademiet udsprang af arbejdet med bogen Tilliden & Magten, som udkom på Børsens forlag 2008. I bogen rettes en kritik af New Public Management-paradigmet. Paradigmet har ført mange positive ting med sig, men har vist sig at være ineffektivt i forhold til udviklingen af kvaliteten af den offentlige sektors ydelser samtidig med at det har ført til for mange målinger og kontroller.
 
Udgangspunktet for arbejdet med tillidsbaseret ledelse er, at det skal føre til en bedre udnyttelse af alle de ressourcer, der er til rådighed i organisationen og dermed påvirke organisationernes performance og effektivitet i positiv retning. Det skal ske på en måde som motiverer medarbejdere og ledere til at yde deres bedste og understøtte et konstruktivt samarbejde på tværs af organisationen.
 
Formålet med Akademiet er derfor at udvikle ideer, sprog og værktøjer, som muliggør arbejdet med tillidsbaseret ledelse i praksis. Akademiet løber over to år og deltagerne mødes til otte temamøder med input fra de fremmeste teoretikere og praktikere på feltet. Med afsæt heri får deltagerne mulighed for at diskutere relevansen af de enkelte temaer og eksperimentere med udviklingen af relevante ledelsesværktøjer og fremgangsmåder i egne organisationer.
 
Der afholdes endvidere en konference hvert år for en bredere kreds af ledere og medarbejdere fra de involverede organisationer. Konferencen har til formål at udbrede kendskabet til tillidsbaseret ledelse i medlemsorganisationerne og blandt andre interesserede.
 
Visionen for Akademiet for Tillidsbaseret Ledelse er, at medvirke til en forbedring af kvaliteten og effektiviteten i den offentlige opgaveløsning. Målet er, at der ved et samspil mellem teori og praksis kan udvikles et nyt syn på offentlig ledelse, eller et nyt styringsparadigme om man vil.
 
 
----
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
Akademiet for Tillidsbaseret Ledelse  | nepk@ruc.dk