Artikler om tillid
----
 
For at understøtte idéudviklingen og arbejdet med tillidsbaseret ledelse i praksis vil vi her på sitet samle en række artikler, interviews, videoer med mere.
 
Vi har valgt at se bort fra en meget snæver definition af tillidsbaseret ledelse og de tilhørende begreber og har i stedet valgt at samle et bredt materiale i håbet om at det vil skabe så meget inspiration som muligt.
 
Siden vil løbende blive opdateret med nye artikler, forskningsresultater og videoer fra debatten i ind- og udland samt andet relevant materiale. Vi har for overskuelighedens skyld opdelt materialet i forskellige kategorier. Selv om emnerne overlapper hinanden, håber vi denne opdeling gør det nemt at finde kilder, der kan vække interesse. Vi har valgt at dele materialet op i emnerne; Tillid & ledelse, Tillid & styring og Tillid & social kapital.
 
Obs. Henvisninger til artikler og foredrag er eksterne links, der åbner i et nyt vindue.
 
 
 
----
 
Nyhedsartikel fra konferencen 2010
Tillid er ikke uden risiko
af Solrun Sigfusdottir Øfjord, kommunikationsmedarbejder i Skatteministeriet

I denne artikel bliver der rapporteret fra akademiets første årlige konference. De tre foredragsholdere på konferencen har hvert deres perspektiv på trillidsbaseret ledelse. Således får vi i artiklen kort opressumeret den praktiske, teoretiske og filosofiske vinkel på emnet. Læs den her 
 
----
 
Artikel / Ledelse
Tillidsbaseret ledelse - en ambitiøs vision for fremtidens lederskab
af Preben Melander Professor ved CBS, Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi og Direktør for Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse
  
Preben Melander, foredragsholder ved akademiets første konference fokuserer i denne artikel på hvordan de høje etiske idealer, der er forbundet med tillidsbaseret ledelse, lader sig praktisere i et socialt system, hvor bl.a. konflikterende interesser, magtrelationer og forhandlende dynamiske ordensregler udgør de fremherskende holdepunkter. Læs den her  
  
----
 
Artikel / Social kapital
Sådan kan man øge virksomhedens sociale kapital
af Tage Søndergård Kristensen
 
I denne artikel fokuserer sociologen Tage Søndergård Kristensen på virksomhedernes sociale kapital. Omfattende forskning har vist, at virksomheder med høj social kapital har en dobbelt fordel: Både høj trivsel for de ansatte og høj produktivitet/kvalitet. Læs den her
 
----
 
 
----
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
Akademiet for Tillidsbaseret Ledelse  | nepk@ruc.dk