Om akademiet
Hvad er tillidsbaseret ledelse?
----
 
Akademiet for Tillidsbaseret ledelse er blevet oprettet ud fra en grundlæggende tanke om at tillid og ledelse ikke anses som nulsumsspil, hvor man opgiver det ene for at opnå det andet. Tillidsbaseret ledelse er derimod et plussumsspil, hvor man via sin ledelsesstil kan oparbejde en tillidskapital i organisationen – vel at mærke uden at man afgiver sin evne til at lede.
 
Tillid befordrer samarbejde, fleksibilitet, udvikling og trivsel og kan have direkte indflydelse på effektiviteten, produktiviteten og innovationsevnen i offentlige organisationer. Med tillid menes ikke, at al styring og opfølgning skal opgives, men at man som leder skal tage afsæt i den viden og motivation, der findes blandt offentlige ansatte til at levere en opgaveløsning af høj kvalitet og dermed give plads til faglig udvikling. Herved er det muligt at frigøre mange af de transaktionsomkostninger, der er forbundet med kontrol og i takt hermed øge samarbejdet mellem medarbejdere og mellem afdelinger.
 
Du kan læse mere om hvad der er udgangspunktet for tillidsbaseret ledelse i bogen ”Tilliden &Magten” af Lektor, ph.d. Niels Thygesen, lektor, ph.d. Steen Vallentin og professor, dr.phil. Sverre Raffnsøe. Bogens forfattere er alle ansat ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på CBS.
 
 
----
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
Akademiet for Tillidsbaseret Ledelse  | nepk@ruc.dk