Om akademiet
Medlemskab
----
 
Akademiet for Tillidsbaseret Ledelse har til formål at skabe refleksion i forhold til nye tilgange til ledelse og udvikle og afprøve ledelsesværktøjer, der kan understøtte denne form for ledelse
 
Medlemskabet af akademiet er derfor toårigt. Idet det giver mulighed for at få præsenteret og drøftet en række teorier og praktiske erfaringer indenfor feltet tillidsbaseret ledelse og tilgrænsende discipliner, samt tid til at eksperimentere med denne form for ledelse i medlemmernes egne organisationer.
 
Det ligger således i forståelsen af et akademi, at man gradvist oparbejder en fælles forståelse og viden, som kan sikre en spændende og inspirerende progression i temamøderne.
 
Endvidere er det vigtigt at medlemmerne kender hinanden og er sikret et fortroligt rum, hvor de kan udveksle erfaring, udfordring og nye ideer. Derfor er det kun muligt at blive medlem af Akademiet for Tillidsbaseret Ledelse, hvis man følger hele forløbet i to år.
 
Medlemmerne til Akademiet for Tillidsbaseret Ledelse 2010 og 2011 er fundet. Har du nogle spørgsmål vedrørende medlemskab er du velkommen til at skrive til Akademiets forskningsmedarbejder, No Emil Kampmann, på nk.lpf@cbs.dk 
 
 
----
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
Akademiet for Tillidsbaseret Ledelse  | nepk@ruc.dk