Velkommen til Akademiet for Tillidsbaseret Ledelse

----

Akademiet for Tillidsbaseret ledelse er et forum for ledere, der har interesse i tillidsbaseret ledelse og som ønsker at nyttiggøre den nyeste viden indenfor offentlig ledelse ved at praktisere det i egen organisation. Initiativet er blevet til ud fra et ønske om at medvirke til en forbedring af kvaliteten og effektiviteten i den offentlige opgaveløsning og en tro på, at det eksisterende kontrol-regime må suppleres med andre former for ledelse.

Akademiet har til formål at formidle den nyeste viden indenfor feltet tillidsbaseret ledelse, social kapital og økonomisk effektivitet og skabe rum for refleksion samt ideer til nye former for ledelse i deltagernes organisationer.
 
Akademiet er sat i verden via et samarbejde mellem lektor Niels Thyge Thygesen fra Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på CBS og Nina Petersen og Karin Lomborg Berg fra konsulentfirmaet NextPuzzle, hvorved der både sikres en tilknytning til den nyeste teoretiske viden samt stor erfaring med udvikling af strategi og ledelse i praksis.
Akademiet for Tillidsbaseret Ledelse  | nepk@ruc.dk